BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dimecres, 22 de juliol del 2020

Seguiment obres. Casa entre noguers, Banyoles. Fonamentació casa de palla

A la casa entre noguers fa temps que hem acabat els fonaments.

En aquest cas ens trobem amb zona amb certa sismicitat segons el CTE, terreny de roca i hem hagut d'arrisotrar els fonaments amb formigó. Com una de les premises del projecte és respectar els dos noguers existents com a estratègia de projecte hem fet les riostres volades sobre les quals aniran el forjat sanitari (com a mesura paliativa també de la potencialitat de gas radó) . En Napi ha fet una bona feina!!  Aquest estiu i setembre es prefabricaraà tota l'estructura i coberta a taller a càrrec de l'empresa Nix-profusta on també farem la coberta prefabricada amb palla i muntarem l'esquelet de la casa en sec.

Seguim!!!


 
arquitecte projecte i DO: Arnau Bujons
Arquitecte tècnic direcció obra: Miquel Escobar

#casa de palla  

Seguiment obres. Casa BG. Bany sec i estructura de fusta

Després del taller de formació a càrrec d'en Sidhhu Sintes i la bona feina i arrancada amb la jornada, a finals de novembre i desembre es va executar la fonamentació amb un parell de jornades obertes amb voluntariats. Moltes gràcies a totes les que vau venir.

També es va aprofitar per instal·lar la cambra del bany sec de l'habitatge model Permapreta. Un sistema que ens permetrà un estalvi d'aigua important i tenir un ús i una gestió més conscient de recursos i residus, eliminant en aquest les aigües negres i generant alhora un recurs (compost-humus ) per abonar la terra.  A la web trobareu molta informació sobre què són i perquè de la necessitat d'usar banys secs. Els clients, després d'informar-se, ho tenien claríssim i per suposat no implica males olors ;).
Després d'un mesos de pausa a la primavera es va arrancar l'aixecament de l'estructura de fusta del sistema Cut i la coberta. En aquest cas hem tingut com a suport pels autoconstructors l'ajuda d'en Jordi i l'Emi que han donat seguretat i molta ajuda als autoconstructors per afrontar una part tant sensible com una estructura i una coberta. amb l'acompanyament de la direcció facultativa (Arnau i Xavi) a distància i presencial.

Hem fet servir fusta massissa de pi per l'estructura vertical i fusta laminada per la bigueria.
Aquesta setmana ha arribat la palla i després dels tallers formatius aillarem tota la casa i coberta.
Seguim!!

Obres construïdes. Casa de palla AR, Torrefeta

El desembre del 2019 es lliurava el certificat final d'obra i habitabilitat de l'habitage bioclimàtic amb fusta i palla a Torrefeta, o casa AR, on  hi viuen des d'inicis de gener. De moment les sensacions són molt bones, amb una despesa energètica mínima on es nota la sensació de benestar generada per un alt aïllament i absència de ponts tèrmics, una bona inèrcia i a l'ús de materials higroscòpics com els morters d'argila, sens dubte una combinació que funciona.Moltes gràcies per confiar amb Casetadepalla com a arquitecte i a tot l'equip que ho ha fet possible.


 • Fitxa:

Superficie construïda: 213 m2
Súperficie útil: Aparacament 55 m2, habitatge 115 m2 (+ terrasses exteriors) i sala tècnica (55m2)
Qualificació energètica A
Arquitecte projecte i DO: Arnau Bujons
Aparellador DO: Xavier Marco

Constructora: Coeco scp. Albert Puy, coordinador, i Xavi Clua mestre d'obra principal
Instal·lacións: Sellés
Fusteries interiors i exteriors:  Ecowood. (fusteries de castanyer)
Moviment de terres i mur d'escullera. (Bernaus-Cervera)

Pricipals característiques:
 • Habitatge bioclimàtic de planta baixa i dues plantes en part aparcament i sala tècnica, fet amb bona part de materials naturals que maximitza l'insolació d'hivern i minimitza a l'estiu amb voladiu fixe a sud i ventilacions creuades amb vistes a la Segarra.
 • Parcel·la entre mitgeres resolta amb mitgeres de termoargila (procèdencia Balaguer) i murs estructurals amb entremat lleuger de fusta reblerts de bales de palla (doble muntant). Replè de bales de palla en jornada particpativa i autoconstrucció parcial.
 • Iluminació i ventilació natural de totes les estances. 
 • Forjat planta baixa unidireccional ventilat amb formigó i revoltons ceràmics (queda sota el terreny en parts per això el formigó)
 • Coberta amb estructura de fusta i acabat amb teula. (Coberta ventilada) aillada amb cel·lulosa
 • Minimització de ponts tèrmics en tot l'envolvent.
                    35cm aillament en murs
                    24cm aillament en coberta
                    Terra radiant  (inèrcia) + 7 cm aillament exterior/inferior
 • Acabat exterior amb morter de calç aèrea artesanal (Gordillos)
 • Acabats interiors: Arrebossat d'argila (formulat a l'obra) en murs de palla
 • Acabats interiors: Pintures naturals de calç lliures de cov
 • Aillaments acústics amb fibra de fusta
 • Terra radiant i Acs per tubs de buit. Caldera de pellets de recolzament pendent d'instal·lar. De moment s'ha optat per reaprofiatr una estufa de pellets al menajdor de 5kw provisional que ha estat sufcient per l'hivern
 • Recuperació d'aigües pluvials i dipòsit per a usos en banys i jardí. (6000L)
 • Sala tècnica sota forjat aprofitant el desnivell natural del terreny.
 • Inclou piscina
 • Pendent d'executar pèrgola bioclimàtica amb tendals per mazimitzar ombreig a l'estiu a la terrassa
 • Instalació de caixes de persiana en les habitacions tipus "cajaiaslant" amb minimtzació de ponts tèrmics.
 • Preinstalció i previsió de persianes venecianes en façana sud. 

**Aquest projecte té un projecte veí/germà fet per Casetadepalla simulatàniament, ja que de la parcel·la incial es va fer una divisió i es van construir dos habitatges independents i personalitzats per dues generacions d'una mateixa família. Sent el resultat la casa DA i la casa AR ambdós habitatges bioclimàtics amb materials ntaurals.

Algunes imatges de l'obra "acabada": (queda pendent acabar alguns remats i fer fotos amb tot endreçat)Fotografies cara sud solstici estiu (2020)