BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dilluns, 5 d’octubre del 2020

TALLER MORTERS DE TERRA (per casa de palla). 17-18 Octubre. CASA BG, Piera

 (CAT)  - en castellano abajoTaller teoric-pràctic a l'obra INTRODUCCIÓ ALS MORTERS DE TERRA (per cases de palla) Continguts:
- Com saber si la meva terra és bona per construir
- La terra com a material de construcció. Grans i fibres.
- Assajos i formulació de morters de terra.
- Preparació de suports. Juntes
- Elaboració de masses a mà i a màquina. 
- Barbotina, imprimació. manual i projectada
- Capa de cos. Formulació, preparació de massa fibrada i aplicació. "Mestres". Aplicació a mà i amb eines.
-Regles bàsiques de preparació , aplicació i compatibilitat de morters.
(-Si ens dona temps/murs de cob i ampolles i relleus-escultures)

NO INCLOU CONTINGUTS RELACIONATS AMB ARREBOSSATS FINS. En aquest taller entendrem el  material, sabrem com aplicar correctament una imprimació per casa de palla i com formular, preparar i aplicar mortres fibrats de terra, arena i palla. 

En el cas que per algun motiu s'hagués d'aplaçar el taller es proposarà nova data i-o es tornarien els diners.
En cas de no poder venir, per recuperar els diners de la inscripció, cal  avisar amb un mínim de 15 dies d'antelació, en aquest cas es tronaran els diners. passat aquest plaç si es pogués ocupar la plaça per una altra persona es tronaran els diners. en tot cas, per motius de causes majors, tot es pot parlar.

El taller s'impartirà en català i-o castellà. Els idiomes quan hi ha voluntat de comunicació no són un problema. A casetadepalla hem fet tallers en múltiples idiomes (fins i tot en anglés!) i hem tingut alumnes de provinents de  diferents punts de Catalunya, de l'estat espanyol, de portugal o frança. 

En aquesta ocasió els acompanyants del taller serem:

L'Arnau Bujons, arquitecte i biocontructor i en Siddhu Sintes, bioconstructor. 
Ambdós amb àmplia experiència i amb ganes d'exposar i posar en comú tot el viscut i après en les nostres pròpies experiències.


Les places acostumen a esgotar-se, son limitades i per ordre de pagament així que no espereu a última hora.


Cal portar: 

Mascareta de protecció, i guants que permetin mobilitat Degut al protocol per a la covid-19 no podem compartir materials i per tant cada participant haurà de dur els seus propis EPIS.
És imprescindible dur un calçat adequat i tancat. Queda terminalment prohibit venir a l'obra amb "xancles", espardenyes o similar. No s'acceptarà l'entrada a l'obra-taller.

Treballarem a l'aire lliure, farem control de temperatura a l'entrar i seguirem una serie de mesures de protocol de seguretat i salut a l'obra, en aquest cas també per a la covid-19.

PREUS: PREU BASE 110€.

Descomptes: (acumulables)
-10€/persona membre de la RCP
-10€/persona per cada jornada d'assistencia en activitats anteriors a casa BG
-10€/persona inscripció alhora per grups (cal efectuar un únic pagament)

INSCRIPCIÓ:  https://forms.gle/FnH8YSxe9TiuEBG76

En els propers dies ens posarem en contacte amb la informació per fer el pagament. Només un cop rebut el pagament tindràs la plaça reservada (no abans!).

Serà un taller formatiu, en que si bé estarem tota la estona tocant i en contacte amb el mateial més que construir molt farem un munt de proves. La voluntat es que entengueu el  material i sapigeu treure les vostres pròpies receptes en funció de la vostra pròpia terra. Més endavant es seguirà la construcció amb jornades de voluntariat.

Podeu llegir el protocol i les condicions  i diferències entre  tallers i voluntariats del projecte aquí:

Notes importants!!:

El preu del taller inclou dinar. No inclou sopar i a priori no s'ofereix possibilitat d'allotjament. S'han de venir els 2 dies sencers ja que es veuran coses diferents en els dos dies.

Per accedir a les jornades de voluntariat posteriors dels arrebossats tindran reservada prioritàriament la plaça les persones que hagin assistit al taller . L'objectiu es formar els autoconstructors i els voluntaris i volem primar la continuitat de la assitència.

PER SABER MÉS DEL PROJECTE:


------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CAST)


Taller teorico-práctico en la obra INTRODUCCIÓN A LOS MORTEROS DE TIERRA (para casa de paja)  Contenidos:
- Como saber si mi tierra es buena para construir
-la tierra como material de construcción . Granos y fibras.
-Ensayos y formulación de morteros de tierra.
-Preparación de soportes. Juntas. 
-Elaboración de masas a mano y máquina.
-Barbotina, imprimación. Manual y proyectada.
-Capa de cuerpo. Formulación, preparación de masa fibrada y aplicación. "Maestras" o como seguir un nivel. Aplicación a mano y con herramientas.
-Reglas básicas de preparación, aplicación y compatibilidad entre morteros.
(-Si nos da tiempo /muro de cob y botellas y relieves)
NO INCLUYE CONTENIDOS RELACIONADOS CON REVOQUES FINOS. Habrá más adelante unas jornadas específicas.

El objetivo será aprender, aunque se revocará una buena parte de los muros de la casa, quedará trabajo que se seguirá con voluntariados (ideal para practicar lo aprendido)


En el caso que por algún motivo tengamos que aplazar el taller, se propondrá una nueva data o se devolverá el dinero.
En el caso de no poder asistir, para recuperar el dinero de la inscripción, hay que avisar con un mínimo de 15 días, en este caso se retornaría el dinero. Después de ese plazo si se puede ocupar tu plaza para otra persona se devolverá el dinero. En todo caso, por motivos de causas mayores, todo se puede hablar,

El taller se impartirá en catalán y-o castellano. Los idiomas cuando hay voluntad de comunicación no son un problema. En Casetadepalla hemos hecho talleres en múltiples idiomas (hasta en inglés!) y hemos tenido alumnos de muchas partes de Cataluña, España , Portugal o Francia.

Los formadores en esta ocasión seran:_
Arnau Bujons, arquitecto y bioconstructor y Siddhu Sintes, bioconstructor. Ambos con ámplia experiencia y que podremos exponeros y poner en común todo lo aprendido en nuestras propias experiencias

Se suelen agotar las plazas, són limitadas y por orden de pago, así que no esperéis a última hora. Hay que llevar : 

Mascarita de protección , y guantes que permitan mobilidad Debido al protocolo por la covid-19 no podemos compartir materiales , por lo que cada participante tendrá que llevar sus propios EPIS.
Es imprescindible un calzado adecuado, cerrado. Queda totalmente prohibido venir a la obra con "Chanclas", o similar. No se aceptará la entrada en la obra-taller.

Trabajaremos al aire libre, haremos control de temperatura al entrar y seguiremos una serie de medidas de protocolo de seguridad y salud en la obra, en este caso también por la covid-19.


PRECIOS: PRECIO BASE 110€.

Descomptes: (acumulables)
-10€/persona miembro de la RCP
-10€/persona por jornada de asistencia en actividades anteriores en casa BG
-10€/persona inscripción para grupos (Hay que efectuar un único pago)


INSCRIPCIONES: https://forms.gle/FnH8YSxe9TiuEBG76

En los próximos días nos pondremos en contacto con información para hacer el pago. Sólo una vez recibido el pago tendrás la plaza reservada (no antes!!)


Notas importantes!!:

El precio del taller incluye almuerzo. No incluye cena ni se ofrece la posibilidad de alojamiento . hay que venir los 2 días, pùes los contenidos serán diferntes y evolutivos.

Para acceder a les jornadas de voluntariado posteriores  tendrán preferencia los asistentes al taller.  El objetivo es formar los autoconstructores y a las voluntarias y queremos primar la continuidad y la asistencia.


Podeu llegir el protocol i les condicions dels tallers i voluntariats del projecte aquí:

PER SABER MÉS DEL PROJECTE: