BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dimarts, 7 de juliol del 2015

1-4 AGOST, TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓ AMB PALLA A LA CASETADEPALLA

Salutacions!


CATALÀ:

Estem molt contents de presentar-vos el cartell del taller de construcció amb palla que realitzarem aquí a casa a la Casetadepalla aquest estiu. Una ocasió molt especial ja que no acostumem a realitzar gaires tallers aquí, i aquesta serà l'ocasió de l'any ;)

Seran 4 dies durant els quals farem una petita construcció real amb palla, argila, calç i material reciclat. A part podrem visitar de primera mà la casetadepalla, el galliner i l'hort ecològic. Tota una experiència.

Treballarem en espais amb ombra i evitarem les hores més fortes de calor

Allotjament amb tenda de campanya o espai per furgonetes. 5 menjades al dia amb alimentació de temporada, ecològica i vegetariana, i productes directes de l'hort.

Per espai i per poder aprendre bé, les places són limitades i per ordre d'inscripció.
INSCRIPCIONS OBERTES FINS AL DIVENDRES 24 DE JULIOL.

Més info i inscripcions: casetadepalla@gmail.com
 PROGRAMA:

HORARIS aproximats: (per evitar treballar a les hores de més sol, tot i que la pràctica es farà en una zona sota d’arbres). En funció de la calor adaptarem els horaris.

Matí:

8:30-12.00 pràctica (amb pausa intermèdia)

12.00-13.30 descans a l’aigua

14:00 dinar
Tarda:
17:00-18:30 teoria
18:30-20.30 pràctica

21.30 sopar

Després de dinar o a sopar passarem vídeos relacionats amb la construcció amb palla i fang, o podem compartir projectes, etc.


Seria recomanable que tots els assistents arribessin el dia abans al vespre, tenir temps per acampar i sopar plegats. Així l’endemà començaríem tots alhora. El sopar del dia anterior al curs (divendres) serà de “traje”, que tothom porti alguna cosa per compartir.
Dia 1:
Presentació del curs i dels assistents

TEORIA: La palla com a material de bioconstrucció, història, antecedents, i situació actual Criteris bàsics de disseny. Cimentacions i banquetes. Aïllament i inèrcia.

PRÀCTICA: Replanteig d’obra i cimentacions alternatives amb pneumàtics i graves. Cèrcols.
           
Dia 2.
TEORIA: Sistemes constructius amb palla i paràmetres de disseny. Exemples. Nebraska (autoportant), postes i bigues, estructures lleugeres, Greb, Sistema CST, forrat d'edificis existents. Prefabricats. Detalls a tenir en compte, portes, finestres, etc. Preus de referència.

PRÀCTICA: Mesurar i dividir bales de palla, construcció de murs de palla (cabaneta). Pre-arrebosat de bales de palla amb barbotina o amb calç (French Dip).
Compressió: Sistema tradicional i Cèrcols compressius.

Dia 3.
TEORIA: Introducció als morters de fang i propietats. Com aconseguir bones mescles. Grans i fibres. Capes, acabats i possibilitats.

PRÀCTICA:  Assajos de reconeixements de terres/argiles, Grans i Fibres. Elaboració de barbotina i imprimació murs de palla. Proves de morters, proporcions i mescles. Elaboració de morters de terra amb palla, argila i arena. Aplicació de la capa de cos

Dia 4.
TEORIA: Acabats amb terra i acabats amb calç. La calç com a material de construcció. Terres, instal·lacions, coberta i altres coses a tenir en compte.

PRÀCTICA:  Capa d’acabat: Arrebossats fins de terra amb additius naturals i arrebossats de calç. Trencadís i escultures.

20.30. Final del taller i comiat.

 


Durant tots els dies de taller també hi haurà disponible una biblioteca amb material especialitzat, podrem veure documentals relacionats o jugar amb el joc de la Casetadepalla per fer maquetes de possibles cases! ;)

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASTELLANO:

Estamos muy contentos de presentaros el cartel del taller de construcción con paja que realizaremos aquí en casa, en la Casetadepalla, este verano. Una ocasión muy especial, puesto que no acostumbramos a hacer muchos talleres aquí, y esta será la ocasión del año. ;)


Serán 4 días durante los cuales haremos una pequeña construcción real con paja, barro, cal y materiales reciclados. Además visitaremos de primera mano la casetadepalla, el gallinero y el huerto ecológico. ¡Toda una experiencia!

Trabajaremos en espacios con sombra y evitaremos las horas de más calor.

Alojamiento en tienda de campaña o furgoneta. 5 comidas al día. Alimentación de temporada, ecológica y vegetariana. Productos del huerto.

Por espacio y para poder aprender bien, las plazas son limitadas y por orden de inscripción.
INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL VIERNES 24 DE JULIO.

Más info e inscripciones : casetadepalla@gmail.com

  PROGRAMA:

HORARIOS aproximados (para evitar trabajar las horas de más sol, aunque la parte práctica se hará en una zona bajo los árboles). En función del calor que haga adaptaremos los horarios.

Mañana:
8:30-12.00 práctica (con pausa intermedia)
12.00-13.30 descanso en el agua
14:00 comida

Tarde:
17:00-18:30 teoría

18:30-20.30 práctica

21.30 cena

Después de comer o cenar pasaremos vídeos relacionados con la construcción con paja y barro, compartiremos proyectos, etc.

Sería recomendable que todos los asistentes llegaran el día antes de empezar por la noche, para tener tiempo de acampar y cenar juntos. Así, al día siguiente empezaríamos todos a la vez. La cena de la noche antes de empezar el curso (viernes) sería de “traje” (que cada cual lleve algo para compartir).

Día 1:
Presentación del curso y de los asistentes.

TEORÍA: La paja como material de bioconstrucción, historia, antecedentes y situación actual. Criterios básicos de diseño. Cimientos y banquetas. Aislamiento e inercia.

PRÀCTICA: Replanteo de la obra cimentaciones alternativas con neumáticos y gravas. Zunchos.
           
Día 2.
TEORÍA: Sistemas constructivos con paja y parámetros de diseño. Ejemplos. Nebraska (autoportante) postes y bigas, estructuras ligeras, Greb, Sistema CST, forrado de edificios existentes. Prefabricados. Detalles a tener en cuenta, puertas, ventanas, etc. Precios de referencia.

PRÁCTICA: Medir y dividir balas de paja, construcción de muros de paja (cabañita). Pre-revoco de las balas de paja con barbotina o cal (French Dip).
Compresión: Sistema tradicional y marcos compresivos.

Día 3.
TEORÍA: Introducción a los morteros de barro y propiedades. Cómo conseguir buenas mezclas. Granos y fibras. Capas, acabados y posibilidades.

PRÁCTICA: Ensayos de reconocimientos de tierras/arcillas. Granos y Fibras. Elaboración de barbotina e imprimación de muros de paja. Pruebas de morteros, proporciones y mezclas.   Elaboración de morteros de tierra con paja, arcilla y arena. Aplicación de la capa de cuerpo.

Día 4.
TEORÍA: Acabados con tierra y acabados con cal. La cal como material de construcción. Tierras, instalaciones, cubierta y otras cosas a tener en cuenta.

PRÁCTICA: Capa de acabado: Revocos finos de tierra con aditivos naturales y revocos de cal. Trencadís y esculturas.

20.30. Final del taller y despedida.


Durante todos los días de taller también habrá disponible una biblioteca con material especializado, podremos ver documentales relacionados o jugar con el juego de Casetadepalla para hacer maquetas de posibles casas! ;)

Us esperem! ;)

Os esperamos! ;)