BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dilluns, 25 d’agost del 2014

Aigua, un bé escàs? Reaprofitament d'aigües pluvials a la CASETADEPALLA

Després d'un primer intent que no va sortir bé d'empalmar dipòsits d'aigua a la caseta, vam procedir, després d'observar i apendre dels errors, com no podia ser d'una altra manera, a tornar-ho a fer millor. Els primers que vam utilitzar no van funcionar perquè eren reciclats i no tenien reixa metàl·lica i el punt de suport entre ells no era bo, da manera que no es van trencar però es van deformar molt i en feia perillar la seva estabilitat i sobretot em feia patir que no s'obrís cap al mur d'argila de la paret. Aquí podeu veure algunes imatges del tanc deformat en la preimera versió!


Vam trobar uns nous dipòsits a bon preu de segona mà aquí a la vora, els vam netejar i vam tornar a apilar-los recolzats sobre un pallet i una fonamentació de graves. El superior està conectat als baixants de la coberta (amb una reixeta com a filtre) i d'aquest surt el sistema gota gota que em muntat a l'hort reciclant una antiga manguera i afegint alguns tubets nous que hem comprat. Funciona per gravetat.


A la part superior vaig fer un forat amb una broca de corona on hi vam empalmar un tub que actua com a "rebossadero" just la setmana passada i que condueix l'aigua que sobra ,quan aquest està ple, al dipòsit inferior.. que servirà per regar per pressió una part de l'hort o sino per omplir galledes per anar regant les aromàtiques que estan sense reg.

Només ens falta ara, i no menys important, cobrir els dipòsits per evitar que els hi toqui el sol (amb el sol es creen algues ) i després esperar que creixi la planta trepadora que ens van regalar les cosines i que convertirà el volum dels dipòsits en un mur verd.
 

Un cop arreglats els dipòsits la caseta i l'hort presenten aquest aspecte: Després de 3 dies de tempesta, on vam començar amb 400 L , hem comprobat que els sistema funciona perfectament i hem acabat amb 1800L de reserva i amb l'hort regat. (per tant hem captat 1400 L en 3 dies) Així doncs una vegada més es demostra que captar aigua de la pluja per reutilitzar-la a casa és una opció que hauriem de tenir en compte en rehabilitacions o edificacions noves, ja que aquesta aigua és "gratis", no conté clors ni cal i és apte per mútltiples usos sense cap tractament previ: regar, posar rentadores (no té cal), cisternes de lavabos, etc....  Si en falta, ja que no sempre plou prou o quan volem, sempre estem a temps de conectar aquests tancs amb aigua de la red (si en tenim), és a dir només utilitzant-la quan sigui necessari.

A tall d'exmple a la caseta he calculat que si tenim una pluviometria de 400 mm/any i la zona de captació de la coberta és de 48m2, tenint en compte que el material d'aquesta és teula ceràmica surt que al llarg de l'any podriem arribar a emmagatzemar 13.824 L, tenint només dos dipòsits de 1000L. Això significa més d'una quarta part del consum anual d'aigua d'una persona que sovint despreciem i regalem (i paguem un cànon) a les xarxes de sanejament municipals. No seria més lògic reaprofitar-les¿?

Així mateix la captació i reutilitzacio d'aigua en orígen provoca la minimització dels efectes de les pluges (que al poble han causat estralls) amb les riuades i inundacions que baixen pels carrers degut a que els sistemes de clavegueram es veuen desbordats per la connexió de tota l'aigua, el creixement de les ciutats i de la xarxa i la falta de zones permeables on es filtri l'aigua naturalment. Una altra cosa bastant graciosa es que força gent té pous que utilitza però ningú pensa en alimentar-los i connectem els desaigües de les nostres cases al clavegueram ditrectament. Quan plou aquest es satura, surt a fora i inunda baixos, i a l'estiu hi ha sequera perquè els nivells freàtics baixen. Si volem pous i aigües freàtiques hem d'alimentar-los i gestionar-los adequadament!! A mode d'exemple de gestió en altres països trobem Tokio a Japó, ciutat on és obligatori emmagatzemar aigües de pluja per evitar inundacions per el desbordament dels claveguerams. Cada edifici (nou) té el seu propi tanc d'emmagatzematge d'aigua pluvial que després serveix per regar les cobertes verdes (també obligatòries per combatre la superpoblació i la contaminació) o utilitzar als habitatges. El preu de tot això? Doncs en realitat no tant i més tenint en compte que és una instal:lació que durarà tota la vida útil de l'edifici i que pot fer disminuir el consum d'aigua de manera notable.

Representación del agua terrestre.
Representación del agua terrestre. Creditos: Howard Perlman, USGS; ilustración por Jack Cook. més info

L'aigua és un recurs escàs, indispensable per la vida i motiu de conflictes armats arreu del món. Fins i tot aquí a les zones de secà hi ha restriccions a l'estiu. En la imatge podem veure tres esferes d'aigua sobre el Planeta que representen quina poca aigua hi ha en proporció a la terra i d'aquesta només el 3% és potable i accessible, que correspon a l'esfera més petita que es veu com un punt...

Un urbanisme i un disseny amb una visió més àmplia sobre el tema segurament seria capaç de resoldre-ho i-o minimitzar molts dels problemes que se'n deriven a la vegada que viuriem d'una forma més acord i més respecuosa amb el planeta i a sobre gastant menys diners!!!!!. Fem el canvi? Nosaltres ja ho estem provant!dilluns, 4 d’agost del 2014

13 setembre Jornades tècniques RCP amb Tom Rivjen a l'Horta de la Viola. Sistema CST

Foto

Tota la info aquí

La palla és un material excel·lent per construir, utilitzat des dels inicis dels temps i "ara" "reinventat" utilitzant-se com a "maons" des de l'aparició de les embaladores. És de baix impacte ambiental, local, amb grans prestacions tèrmiques, transpirable, lleuger, abundant, biocompatible i permet l'autoconstrucció. 
És durable i resistent al foc si s'utilitza com toca i amb un bon disseny i execució. Existeixen diverses tècniques cadascuna amb "pros i contres" possiblement i segurament en el futur en sortiran de noves, i de més prefabricades. Avui us invito a aquesta jornada que s'ha organitzat per el 13 de setembre i deixo uns apunts resumits sobre aquest sistemea en qüestió:

El Sistema CUT o CST, és un sitema constructiu amb palla en que s'utlitza un lleuger entremat de fusta vertical cada 75cm i uns llistons horitzontals a cada filada. S'utilitzen bales de palla petites (80cm) prerevocades i on la palla actua com a tancament i com a estructura però permetent flexibilitat.
És el sistema mixt amb fusta i palla que menys fusta utilitza, només superat per el sistema Nebraska o de càrrega en que tota l'estructura i tancament és de bales de balla.
Es combinen les prestacions dels dos materials i s'eviten juntes amb fustes i ponts tèrmics amb mus "menors" (35cm) ,com vam fer a la Casetadepalla, on les bales van de cantell.
Permet l'ampliació i substitució independent de cada part del mur i també permetria fer una prefabricació en taller. Així mateix amb un bon disseny és un sistema fàcil per autoconstructors.

Més info en castellà al treball de fi de màster de José Antonio Sanchez López (2013) i el dia 13 a L'horta de la Viola amb el seu "inventor" i mestre d'arrebossats de terra Tom Rivjen, i la Maren Termens una bona ocasió per escoltar-los i conèixer el projecte de l'Horta de la Viola/Taller de palla

El sistema Cut (cell under tension) /CST "celulle sous tension" s'explica al llibre Entre paille et terre del matiex autor o explicat en un video ;)

http://www.youtube.com/watch?v=559TsX1X-_Y