BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

divendres, 27 de gener del 2023

Obres construïdes. Casa de palla CASA ENTRE NOGUERS, BanyolesHabitatge bioclimàtic prefabricat de consum quasi nul. No necessita pràcticament calefacció ( i no necessita ni disposa d' aire condicionat) ja que té demandes energètiques molt baixes pel seu disseny i materials. Està  fet amb fusta i aïllaments naturals (bales de palla i cel·lulosa) de procedència local en panells prefabricats dissenyats per @casetadepalla i executats per l'empresa local NIX profusta a pocs km de l'obra amb l'ajuda i formació de casetadepalla. Els envans enstructurals i forjats són de fusta contralaminada CLT. Tota la envolvent de la casa es va muntar en 2 setmanes

La casa s’encaixa entre dos noguers preexistents i s’aixeca del terreny per no malmetre’n les arrels. L’espai és pràcticament diàfan amb una gran obertura a sud per permetre la captació solar i visuals cap al noguer. A la resta de façanes, obertures més petites en punts alts permeten la ventilació creuada. La coberta és verda i modular (precultivada a pocs km de l’obra també). La façana ventilada no té proteccions químiques, està feta de fusta durable de pi Douglas, i carbonitzada amb la tècnica tradicional japonesa Shou Sugi Ban. El paviment és continu, de guix artesanal d’Osca i París i els estucs de les zones humides són de calç.

Per a la recollida de pluvials s’han dissenyat dos “baixants” amb xapa plegada de zinc quars, per on discorre l’aigua vista a mode de cascada.


Un exemple de que es poden fer edificis d'arquitectura moderna en bioconstrucció amb materials naturals i viure sense factures energètiques. 


Fitxa tècnica:
Classe energètica A en emissions de co2 i demanda energètica (en calefacció i refrigeració)

Aïllament murs i coberta amb bales de palla = 35 cm
Aïllament forjat: celulosa = 20cm
Coberta verda
producció Fotovoltaica per ACS
Escalfament/calefacció: captació del sol + estufa de llenya
Refrescament: ventilació creuada + trampeta de ventilació aire fresc provinent forjat sanitari + ventilador moviment aire.


Agents del projecte:
Arquitecte projecte i direcció d'obra: Arnau Bujons, Casetadepalla
Assessorament estructura projecte (Iñigo Mújika - voltes coop)
Arquitecte tècnic: Miquel Escobar
Cosntructors: Agustí i fills (fonaments i paleteria) + Nix profusta (prefabricats i façana)
Paviment continu de guix aretsanal: Nohuki
Revestiments de calç: Esteve Permanyer (morters ,com cal)
Fusteries de fusta: Robert Blanch (Carinbisa)
Remats interios amb fusta: wolfy.
Instal·lacions: Carles Sibeques
Coberta verda modular Hydropack de Vivers Ter
Estufa a mida : Met Plà
Fotografies : Atzar Vilanova (@atzarlv)


Més imatges : #casaentrenoguers 


#casadepalla #casadepaja #arquitecte #casasdepaja #bioconstrucció #bioarquitectura #casapassiva #dissenybioclimàtic