BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

PROJECTES


CASA AUGUST: "Casa entre noguers"

Habitatge unifamiliar bioclimàtic amb materials naturals. Banyoles. 
Projecte  2018-2019. Final d'obra desembre de 2022
Qualificació energètica A.
Habitatge bioclimàtic amb materials naturals aprofitant insolació i ventilació natural tenint en compte vents dominants. Forjat sanitari ventilat per minimitzar efectes gas radó i respectar les arrels dels arbres que es conservaran. 
Estructura de fusta i aillament de bales de palla, en sec. 
Acabats interiors d'encadellat de fusta, i exteriors amb façana ventilada de fusta "carbonitzada". Coberta aillada amb bales de palla i acabat amb coberta verda. 
paviment conotnu de guix artesanal i estuc de calç en zones humides
Col·laboració amb l'Iñigo Mújika de, Voltes arquitectura cooperativa, en la part de càlcul estructural.
HABITATGE UNIFAMILIAR BIOCLIMÀTIC ENTRE MITGERES. CASA AR

Habitatge amb estructura de fusta i bales de palla, arrebossats de terra, mur sud de pedra , recuperació d'aigües pluvials i cogeneració fotovoltàica. 
Qualficació energètica A
Sc. 210m2. Projecte 2017- Construcció 2018-2019. Final obra desembre 2019
Arnau Bujons, arquitecte
Xavier Marco, aparellador
Constructor: coeco
Instal·lacions Sellés


HABITATGE UNIFAMILIAR BIOCLIMÀTIC ENTRE MITGERES. CASA DAHabitatge amb estructura de fusta (entramat lleuger) i aïllament amb cel·lulosa, terra radiant i recuperació d'aigües pluvials. 100% accessible.
Qualificació energètica A
Sc. 150m2  Projecte 2017- Construcció 2018-2019- Final obra desembre 2019
Arnau Bujons, arquitecte
Xavier Marco, aparellador
Constructor: coeco
Instal·lacions Sellés


CASA NIDES (Begues)

(En construcció)

Habitatge unifamiliar bioclimàtic amb fusta, palla i terra i criteris estrictes de bioconstrucció i geometria solsticial.    Projecte 2019.  en construcció (inici juny 2021)
Qualificació energètica A.
Estufa inèrcia
Estructutra de fusta. (part amb troncs d'arbres talats a la pròpia finca)
Tancaments estructurals  de fusta i palla (sistema cut)
Autoproducció fotovoltaica
Recuperació pluvials

Projecte: Arnau Bujons, arquitecte (CASETADEPALLA)
Aparellador: Guillermo Vàzquez
Col·laboració estructures: Iñigo Mújika , Voltes cooperativa d'arquitectes
Estudi geobiològic i Instal.lació elèctrica biocompatible. (assesorament, Carles Súria, geobiòleg)CASA RC (Collbató)

(En construcció)

Habitatge unifamiliar bioclimàtic amb fusta, palla i terra. Modalitat en autoconstrucció parcial.
Projecte visat al coac 2019. Estat: en construcció 

en fase projecte (inici juliol 2019)
Qualificació energètica A.
Casa d'entramat lleuger de fusta prefabricada i pàrt amb estructura de fusta (doble montant) i bales de palla (en autoconstrucció)
Autoproducció fotovoltaica
Recuperació pluvials
Estufa inèrcia
Col·laboració estructures: Iñigo Múgica , Voltes cooperativa d'arquitectes


 
CASA BG: Habitatge de palla a baix cost. (PIERA)

Projecte visat al COAC Març 2019. Inici d'obres set 2019. (en construcció)
Arquitecte projecte i DO: Arnau Bujons, (casetadepalla)
Aparellador DO. Xavier Marco

Habitatge de palla sistema CUT, arrebossats d'argila i calç, tabics de palla encofrada i "quincha", paviment continu de terra, fitodepuració, bany sec, coberta ventilada, estufa d'inèrcia. En autoconstrucció amb acompanyament i formació a l'obra.  Classe energètica A. 50 m2

Projecte de fitodepuració: Laia Martí Ambiens SCL

Cal Piqué (Cellers, Torà)  

Fase: avantprojecte i consulta prèvia a urbanisme Gener 2022
Reconstrucció de masia en sòl no urbanitzable amb crietreis biocolimàtics i de bioconstrucció. Fusta, pedra, terra, pallla

CASA de palla SA (Pontils)

(En construcció)

Habitatge bioclimatic amb fusta palla i terra en autoconstrucció. Sistema Cut, sostre verd.
Projecte visat al COAC Desembre 2021. Inici d'obres 2022 (format escola-taller)

Arquitecte projecte i DO: Arnau Bujons, (casetadepalla) 
Col·laboració estructures: Iñigo Múgica , Voltes cooperativa d'arquitectes
Aparellador DO. Xavier Marco
Qualificació energètica A.
Habitatge autònom desconectat de la xarxa elèctrica

 

(En construcció)

CAL FELIP I L'ANNA (Vinaixa)

Projecte visat al COAC2022. Inci d'obres priamavera 2023.

Habitage bioclimàtic de fusta i palla.

OCTÀGON DE PALLA I SOSTRE RECÍPROC


  

2018. En construcció.  Fonamentació amb  neumàtics. estructura d'entramat lleuger de fusta i bales de palla (CUT), solera ventilada amb palets. Sostre recíproc. Cabaneta lowcost en autoconstrucció. (diàmetre inetrior 2,9 m)

COBERT AGRÍCOLA AMB PALLA FUSTA I TERRA

  

En (AUTO) construcció. (2016-2020)

AMPLIACIÓ AMB PALLA, FUSTA I ARGILA, TARROJA DE SEGARRA


Ampliació amb palla, amb subestructura de fusta. Al forn de la Garbiana, a Tarroja de Segarra. 2016. Amb la col·laboració de Mauricio Giampa com a fuster, en Joel i molts voluntaris i amics ;)
Entrada

FORN DE TERRA CRUA I BANC, TALLERS ASSOCIACIÓ ALBA, TÀRREGACasetadepalla en col·laboració amb Carla Patsi (arquitecta). 
Execució en tallers de formació: Maig-Juny 2016
Arrebossat exterior amb terra i olis

PROJECTE PATI, LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL PATUFET, GUISSONAElaboració de diagnosi i "projecte director" de transformació del pati de la llar d'infants amb procés participatiu amb l'equip docent, l'ampa i els pares. Línies d'actuació: Enjardinament amb espècies majoritàriament autòctones i amb crietris de xerojardineria, recuperació d'aigües per reg, foment de la biodiversitat i elaboració de zones i espais amb materials naturals, amb jornades participatives amb les famílies. Proposta per fomentar l'experimentació, el joc, la imaginació i l'aprenentatge dels infants amb espais a l'aire lliure, respectant els diferents ritmes amb actuacions obertes i multifuncionals,   recuperant i posant en valor els materials naturals autòctons i la identitat local.

Primera actuació: Dos sorrals-espais motrius amb terra compactada amb jornades participatives amb les famílies i voluntari@s. Inici-Setmana santa 2016. En curs.SALA DE PALLA. ESCOLA AGRÀRIA DE TÀRREGA
Construcció de sala amb bales de palla amb sistema Nebraska o autoportant (sense estructura de fusta) i sobrecimentació amb neumàtics i graves. Edifici experimental de bioconsstrucció amb materials locals realitzat en tallers de formació i a baix cost. Espai formatiu en si. esdevindrà una sala visitable que es quedarà a l'escola i servirà per veure les possibilitats d'acabats i dels materials locals i com a espai de proves i aprenentatges sobre la recuperació i reinterpretació de tècniques tradicionals amb baix impacte ambiental.

1a edició Octubre 2015. Construcció murs de palla i arrebossat de terra exterior
2a edició. Octubre 2016. Arrebossats de terra i de calç.

BANC DE TÀPIA  A L'ESCOLA AGRÀRIA DE TÀRREGA:Banc de tàpia estabilitzada amb calç i vetes de morters d'argila de colors sobre basament de pedra amb morter de calç. Remat superior amb pedra de Vinaixa.
Amb la col·laboació d'Albert Puy de @coeco. En el marc del taller de bioconstrucció  Octubre 2017. Tècniques de construcció amb terra


BANC DE TERRA COMPACTADABanc de terra al jardí comestible de  l'EspaiEntreEncants, dinamitzat per l'associació Nàfent. Intervenció de 3 dies en taller participatiu obert en que vam construir un banc amb la terra procedent de l'excavació de les obres de remodelació de la plaça de les Glòries BCN. Arrebossat exterior amb terra i calç. Desembre 2015.

HABITATGE BIOCLIMÀTIC UNIFAMILIAR A RUBÍ.
Assessorament i disseny bioclimàtic, amb materials naturals en projecte executiu d'habitatge unifamiliar. Estructura de fusta, murs de bales de palla i Btc (blocs de terra comprimits), estufa Rocket, sostre verd i sistema d'aprofitament i recollida d'aigües pluvials,  aigúes grises i negres, colector solar per ACS i fitodepuració. Disseny pensat per l'autoconstrucció assistida. Inclou previsió de palques solars i disseny modular flexible.

Projecte Visat al col·legi d'arquitectes i en col·laboració amb en Jordi i el Kike de Episdomo Arquitectura. Sense construir. Projecte any 2014.


-CASETADEPALLA


Al bloc s'explica pas a pas com hem construït una casa de palla!! 2013


-GALLINER DE LA CASETA DE PALLA:


Construcció amb pneumàtics, palets, terra i palla. Sostre verd i arrebossat amb morter hidròfug d'argila amb oli de girasol i pigments naturals. 2014
-PÈRGOLA-PALET:
Disseny i organització de construcció particpativa al centre d'educació ambiental Torre de la Vila. a Sant Boi de LLobregat. Construcció amb palets, jardins verticals i sostre verd modular. 2015.

CONSTRUCCIÓ AMB COBProjecte de tancat per animals amb materials locals de km0 (pedra, terra, fusta, calç) i futur sostre verd, a Alcover. Mas de Gomis. Disseny i taller formatiu d'inici de la construcció. 2015
Dinamitzo tallers formatius de bioconstruccció amb terra i palla per autoconstructors, tècnics, escoles. Incidint en la pràctica del treball comunitari i contribuint al compartiment de sabers i aprenentatges. Disseny bioclimàticContrucció amb palla, Construcció amb terra, Morters d'argila, Additius naturals per morters d'argilaEsgrafiats, Trencadís, Construcció amb material reciclat, Sostres verds, Jardins verticals, Forn de fang tradicional, Adobe, Cob, Btc, Tàpia, Pintures naturals d'Argila, Grans i Fibres, Construccións de galliners o cabanetes, Taules de cultiu, Ampolles de vidre, etc...

Tallers 2015: PRIMER TRIMESTRE

Contacta per proposar algun espai o una necessitat per desenvolupar un taller. Casetadepalla@gmail.com

-BIOCONSTRUYE!

Projectes on he participat dins la Comissió de Bioconstrucció de Permacultura Barcelona:

BIOCONSTRUYE!:

Cicle de documentals i tallers sobre Bioconstrucció al casal Pou de la figuera de Barcelona


BIBLIHORTECA:


     Projecte Biblihorteca 2013
Construcció col·lectiva  amb palets, d'edifici-mobiliari amb jardins verticals, sostre verd , taula plegable i espai d'emmagatzematge de llibres sobre agricultora ecològia a l'Hort del Forat de la vergonya, barcelona


-TXEMA BIOBUI(L)T. C/Montalegre 4 , BCN
Projecte de bioconstrucció al Raval. Colaborant amb el BAM (Bioarquitectura Mediterània)
Palla, terra, cànem, canyes, cal, fusta, sostre reíproc, volta catalana, etc...