BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dilluns, 19 de maig del 2014

Curs d’introducció a la construcció amb Terra. Artefakte i Casetadepalla 31-1 maig/juny, Barcelona


Curs d’introducció a la construcció amb Terra. Artefakte i Casetadepalla
DISSABTE 31-MAIG I DIUMENGE 1 DE JUNY, BARCELONA
per Arnau Bujons, arquitecte. (casetadepalla.blosgpot.com)

Dissabte i diumnege al matí. Local de Raons públiques, c/concòrdia 30, Poble sec, Barcelona
Dissabte tarda: Hort comunitari del clot. C/nació cantonada amb Ripollès, Camp de l'arpa, Barcelona..

Info i inscrpiccions: cursos@artefaktes.com

Sinopsis:

Després del curs d’introducció a la bioconstrucció i al disseny bioclimàtic, aprofundim amb un dels materials naturals més antics i fascinants per la construcció: LA TERRA.

El curs planteja una aproximació a la construcció amb terra, un material usat arreu tradicionalment i que actualment es troba menystingut, no gaire utilitzat i arraconat per l’ús del formigó armat i altres tècniques modernes. La terra argilosa és un material abundant, sa, ecològic, local, transpirable i que actua com a regulador de la temperatura (amb una gran inèrcia tèrmica) i com a regulador de la humitat ambiental. Una casa de terra és una casa càlida a l’hivern i fresca a l’estiu. És reutilitzable i ben executat i dissenyat és durable i presta a l’autoconstrucció i a l’empoderament. En aquest curs parlarem dels antecedents històrics d’aquesta tècnica, de la situació actual del material i de perspectives de futur.
Veurem les principals tècniques que existeixen, els principals conceptes que hem de tenir en compte en dissenyar i construir una casa de terra i parlarem d’autoconstrucció i legalitat per aclarir dubtes i conceptes sobre aquest tipus de construccions.

El curs combinarà la teoria amb la pràctica aprenent directament alguns dels conceptes que s’exposen:
Tocarem el material i aprendrem a fer proves per determinar aproximadament la composició del nostre terreny i veure com afecten la proporció d’argila, i d’arena en la mescla. Així mateix parlarem dels diferents sistemes constructius i de com la composició del nostre terreny o l’argila que puguem aconseguir en certa manera hauria de determinar el sistema constructiu elegit per cada lloc.
També farem morters amb additius i si tenim temps veurem com es comporten a l’abrasió, a l’aigua, etc... Així mateix s’intentarà fer unes pintures naturals a base d’argila aptes per pintar casa nostra.

L’objectiu del curs és donar tota la informació necessària per saber distingir els diferents sistemes de construcció amb terra i les seves regles principals, saber les propietats del material , com i on utilitzar-lo i aprendre com processar-lo i-o modificar-lo per a utilitzar-lo en cada cas.
La construcció amb terra és un tema amplíssim (existeixen màsters i formacions universitàries molt extenses) que aquest curs per durada no pota abarcar. En tot cas es farà una introducció a cada part per poder entendre i començar  a experimentar amb aquest material amb criteri. Així mateix es facilitarà als assistents documentació relacionada amb el curs així com enllaços per seguir aprenent en aquest camp.
.

A qui va dirigit?
A qualsevol persona interessada i amb curiositat en la bioconstrucció i la construcció en terra. Tant siguin arquitectes, aparelladors o tècnics que vulguin aproximar-se a aquest material o gent que no provingui de formacions universitàries o de formacions tècniques. No són necessaris coneixements previs, encara que el Modul 1 d’introducció a la bioconstrucció i al disseny bioclimàtic té molts coneixements complementaris que en aquest curs no es desenvoluparan.

Continguts:

DISSABTE MATÍ 10.30 -14.00

Sessió teòrico-pràctica:

1. La terra com a material de construcció. Història i antecedents.
2. Perquè construir amb terra? Desmuntant Prejudicis
3. Reconeixement de terrenys, proves i formulacions. Composició del sòl. (pràctica)
4. Principis bàsics de disseny per la construcció amb terra i Patologies
5. Principals sistemes constructius amb terra. Tipus i característiques principals
            Toves o adobe
            Cob
            Tapial
            Btc
            Superadobe
            Quincha,...

DISSABTE tarda 16.30 -19:00 PRÀCTICA:

Elaboració d’adobes i construcció amb cob
Elaboració de mini-tàpia
Proves d’arrebossats

DIUMENGE MATÍ 10.30 -14.00

Sessió teòrico-pràctica:

6. Conceptes d’aïllament tèrmic, inèrcia tèrmica i transmissió de vapors.
7.Introducció als morters d’argila, i additius. Arrebossats interiors, exteriors i pintures naturals. Capes i adherència. Beneficis per una casa sana.

Elaboració de pintures naturals de colors amb argila. Elaboració de pasta d’almidó o “engrudo” Pràctica i aplicació

Debat, legalitat i autoconstrucció.


Bibliografia:

-VAN LENGHEN, Johan, (1989) Manual del arquitecto descalzo. Mexico: editorial Concepto S.A.

-MINKE, Gernot (2010) Manual de construcción en tierra. La tierra como material de construcción en la arquitectura actual. Olba, teruel: Ecohabitar

-MINKE, Gernot (2014) Revoques de barro. Mezclas, aplicaciones y tratamientos. Icària i Bioarquitectura mediterrània, Barcelona

-MINKE, Gernot (2001) Manual de construcción para viviendas antisísmicas en tierra. Universidad de Kasel, Alemanya.

-SALAZAR Jhony (2005), Manual de construcción natural construyendo con Cob. (recopilació d’informació, disponible en descàrrega web ecohabitar)

-MORALES Roberto, TORRES Rafael, RENGIFO Luis, IRALA Carlos. (1993) Manual para la construcción de viviendas de adobe. Lima, Perú

Superadobe:

- HUNTER Kaki, KIFFMEYER, Donald (2004), Earthbag Buiding, New Society Publishers, Canada.

- KHALILI Nader, OUTRAM Iliona (2011) , Emergency Sandbag Shelter and Eco-Village: Manual-How to Build Your Own with Superadobe/Earthbag . Cal earth press, California.

-CIUDAD Miguel (2011), Manual del superadobe. Autoeditat. Descàrrega: http://www.mediafire.com/view/22a42n6oaue67t9/MANUAL+DE+SUPER_ADOBE.pdf

Recursos audiovisuals relacionats:

MARANGONI, Gustavo (2007), El barro, las manos, la casa.   http://vimeo.com/41616082


Webs i altres llocs d’interés:


http://www.ecoarquitectura.info/
dilluns, 12 de maig del 2014

Crònica curs d'introducció a la construccció amb palla a Barcelona 10-11 maig. Amb Artefakte


Aquest cap de setmana hem repetit la experiència amb la gent d'Artefakte i hem estat novament tocant temes de bioconstruccció diversificant la seva oferta formativa i amb la voluntat de compartir i difondre concpetes/idees/tècniques que sovint no trobem en l'educació formal a les universitats i escoles.
Este fin de semana hemos repetido la experiencia con la gente de Artefakte, y hemos estado nuevamente tocando temas de bioconstrucción, diversificando su oferta formativa y con la voluntad de compartir y difundir conceptos/ides/técnicas que no sulene encontrarse en la educación formal en las universidades y escuelas.

Així doncs em van demanar de fer un curs d'introducció a la construcció amb palla i hem estat un cap de setmana parlant i practicant amb aquest material. Tot i que només hem pogut fer difussió una setmana i érem poques vam decidir tirar-ho endavant. Un curs que ha estat una mica nòmada, però que també ens ha permés conèixer difeerents espais de la ciutat de Barcelona que des de punts diferents treballen per crear, reflexionar, proposar i cambiar les coses des de la col·lectivitat. 

Así pues, me pidieron hacer un curso de introducción a la construcción con paja y hemos estado un fin de semana hablando y practicando con estet material. Aunque solo heos podido hacer la difusion una semana y érmaos poc@s decidimos tirarlo adelante. Un curso que ha sido un poco nómada pero que también nos ha servido para conocer distintos espacios de la ciudad de Barcelona que desde distintos ámbitos trabajan para crear/reflexionar/proponer y cambiar las cosas des de la colectividad.

El matí de dissabte vam estar al local de Transforma Bcn , per la tarda part pràctica  a l'hort comunitari del clot, i diumenge vam retornar al local de Raons públiques, al poble sec. En aquest curs hem vist els principals sistemes constructius amb palla, les principals coses a a tenir en compte, i les possibilitats que ofereix aquest material, hem parlat de legalitat, autoconstrucció, dels antecedents i futur del material i hem aprés  a mesurar bales de palla, a reconeixer si son bones, manipular-les  pentinar-les, fent bales  a mesura, encaixos per pilars, i bales inclinades per les trobades amb la teulada.

La mañana del sábado estuvimos en el local de Transforma Bcn , por la tarde parte practica  en l'hort comunitari del clot,y domingo volvimos otra vez al local de Raons públiques, en el barrio del poble sec. En este curso hemos visto los principales sistemas constructivos con paja, las principales cosas a tener en cuenta y las posibilidades que ofrece este material y hemos  aprendido a medir las balas de paja correctamente, reconcoer si son buenas, manipularlas, peinarlas, hacer balas a medida, encajes para pilares y balas de paja inclinadas para los encuentros con la cubierta. 
Així mateix també he estat parlant de la Red de Construcción con  Paja, a la qual pertanyo i sense la feina de la qual ara mateix segurament jo mateix no estaria dissenyant i construint cases de palla, ni fent aquests cursos. Aixi que llarga vida  al Red i a tots els seus nodes!

Así mismo he estado hablando de la Red de construcción con paja, a la que pertenezco, y sin el trabajo de la cual ahora mismo seguramente no estaria diseñando ni construyendo casas de paja, ni haciendo estos cursos. Así que larga vida  a la Red y a todos sus nodos!

dimarts, 6 de maig del 2014

Curs d'introducció a la construccció amb palla


Nou curs en colaboració amb Artefakte. 10-11 Maig barcelona.
inscripcions cursos@artefaktes.com

Després del curs d’introducció a la bioconstrucció i al disseny bioclimàtic, aprofundim amb un dels materials naturals més fascinants per la construcció: LA PALLA.

"una brizna de paja parece algo pequeño y liviano y la mayoría de las personas no saben cuán valiosa es. Si la gente supiera el valor real del rastrojo de paja, podría ocurrir una revolución humana que podría llegar a ser lo suficientemente poderosa para mover un país y al mundo entero"
Masanobu Fukuoka.

El curs planteja una aproximació a la tècnica de la construcció amb palla com a una de les alternatives als sistemes constructius generalitzats després de la revolució industrial. Un material natural, pròxim, lleuger i noble que té molt bones prestacions tèrmiques i que, a més a més, presta a l’autoconstrucció i a l’empoderament. Palarem dels orígens d’aquesta tècnica, de la situació actual i perspectives de futur. Aprendrem com es pot construir amb palla per fer cases perdurables i sanes, i desmuntarem i ens alliberararem dels prejudicis que a vegades provoca aquest material. Veurem els principals sistemes constructius, els principlas conceptes que hem de tenir en compte en dissenyar i construir una casa de palla i parlarem d’autoconstrucció i legalitat.
Hi haurà una part pràctica on podrem tocar i veure el material, així com aprendre a manipular-lo. Pentinarem bales de palla per posar-les rectes, farem bales  a mesura i veurem com es poden modificar les formes de les bales de palla per punts singulars. Així mateix tocarem i utilitzarem diferents eines que s’usen per  al construcció amb palla i que es poden autoconstruir o adquirir de manera econòmica i senzilla. També, com sempre, es facilitaran enllaços i recursos per poder aprofundir més en aquest camp i saber on es pot aprendre més, així com oferir la possibilitat de participar en obres reals i continuar aprenent.

A qui va dirigit?
A qualsevol persona interessada en la bioconstrucció i la construcció en palla. Tant siguin arquitectes, aparelladors o tècnics que vulguin aproximar-se a aquest material o gent que no provingui de formacions universitàries o de formacions tècniques. No són necessaris coneixements previs, encara que el Modul 1 d’introducció a la bioconstrucció i al disseny bioclimàtic té molts coneixements complementaris que en aquest curs no es desenvoluparan.

Continguts:

1. Construcció amb palla. Història i antecedents.
2. La construcció amb palla al món
3. Perquè construir amb palla? Desmuntant Prejudicis
4. Principis bàsics de disseny per la construcció amb palla
5. Conceptes d’aïllament tèrmic, inèrcia tèrmica i transmissió de vapors.
6. Principals sistemes constructius i eines per a la construcció amb palla. Exemples
7. Construcció, autoconstrucció i legalitat. Exemples i debat.
8. Exemple pràctic. Conèixer el material. Manipulació de bales de palla. Elaboració de bales a mesura.

Bibliografia:

-NITZKIN, Rikki , TERMENS,  Maren, (2010) Casas de paja Una guia para autoconstructores, Olba, teruel: Ecohabitar

-MINKE, Gernot, MAHLKE, Friedemann (2006) Manual de construcción con fardos de paja. editorial Fin de siglo. Montevideo, Uruguay.

-SWENTZELL Athena, STEEN Bill, BAINBRIDGE David (1994), La casa de fardos de paja. Vermont. Chel sea green publishing company.

-CEBADA, Patricia, SOLSONA, Rubén (2005), Casas sanas y ecológicas con balas de paja. E-book, TallerKaruna.org

-Revista Brizna, especialitzada en la construcció amb palla, de la Red de Construcción con Paja. descàrrega gratuïta web RCP (http://casasdepaja.org)

-BARBARA Jones, (1996/2001) A guide to straw bale building, UK. www.strawbalefeatures.org.uk

-RFCP, (2012), Règles professionnelles de la construction en paille, editorial le Montieur. França.

-RIJVEN tom, (2008) Entre Paille et terre, Goutte de Sable, França.

-LLOYD KAHNTURSEN, Hermann, (1986), Cobijo (tit orig. Shelter), Blume ediciones.


Recursos audiovisuals relacionats:

SNELL, Heidi, Paja mental, redescubriendo un material antiguo
https://www.youtube.com/watch?v=WekLNHauA4A

MARANGONI, Gustavo (2007), El barro, las manos, la casa.   http://vimeo.com/41616082


Webs i altres llocs d’interés:

http://casasdepaja.org (Web de la Red de Construcción con paja)www.fasba.de (ass. alemanya construcció amb palla, alemany i anglès)