BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dimarts, 2 de juliol de 2013

Evolució exterior. Preparacions de juntes per fer la capa de cosCol·locació d'una malla metàl.lica tupida "antiratolins"

A finals de la setmana passada i inicis d'aquesta vam col·locar una franja de 50cm amb malla metàl·lica per evitar o "posar més dífícil" la posible entrada de ratolins. Si es té molta por d'aquest fet es pot "enreixar" totes les parets (de dalt a baix) o bé, una altra solució més senzilla, adoptar un gat. En el nostre cas com hi ha un munt de gats corrent per allà i tampoc hi haurà menjar no és un tema que em preocupi molt.

Aquesta malla no és del tot indispensable ja que teòricament els ratolins no tenen gaire interès en les nostres bales de palla si no hi ha gra, però com a vegades aquesta és una preocupació de la gent que s'interessa per les cases de palla n'hem posat una franja. També aquesta malla en certa manera ens fa de junta entre la xapa metàl·lica inferior (per separar l'arrebossat del nivell del terra) i les bales de palla. És important si s'opta per això que la malla sigui ben tupida i metàl·lica ja que els ratolins poden passar per forats molt petits. Per fixar-la la vam grapar al les fustes i amb barbotina (sense palla) la vam enganxar a la paret. un cop estava ben enganxada vam posar una  mica de massa de la capa de cos per acabar de rejuntar. És important que no quedi aire i la malla quedi ben fixada per evitar problemes en les capes superiors.

Treball de juntes amb canyís:

Per altra banda en aquesta cara exterior hem posat canyís en totes les fustes dels mòduls de l'estructura per donar continuïtat a l'arrebossat que farem després i evitar esquerdes profundes. En els canvis de materials com els suports són diferents l'arrebossat es comporta diferent i tendeix a esquerdar-se. S'ha de parar especial atenció a les portes i finestres ja que també són punts on es generen moviments i per tant possibles esquerdes.

El canyís en ser rugós i tenir forats permet que la massa passi a través i quedi ben fixat. Per instalar-lo es grapa a les fustes un tram te canyís que solapi amb la palla (nosaltres hem fet unes franges de 15 o 20 cm de manera que ens sobresortien entre 6 i 10 cm per cada costat de la fusta) i després amb els suports humits es rejunta amb barbotina i massa de la capa de cos. La veritat que es bastanta feina i com fem servir les fustes per clavar llistons que ens facin de nivells s'ha de vigilar de no recréixer massa. Si s'optés per altres sistemes constructius com els murs portants aquesta feina només s'hauria de fer en les obertures i en els cèrcols de manera que aniríem més ràpids i necessitaríem menys material ja que nosaltres tenim un tauló de fusta cada 90cm i per tant n'hem hagut de posar bastant.


 Grapat de canyís en porta i finestres:


En totes les parts on l'arrebossat s'acaba, perquè quedi fort  es grapa el canyís al premarc o el marc de la porta-finestra, començant en la direcció contrària a la que es vol complir i després es plega i es comença a grapar(o amb cargols) resseguint l'espai que es vol tapar i solapant-se amb la palla un bon tros.

hem aprofitat també per un cop anàvem posant el canyís anar reomplint amb palla els espais que ens queden entre la doble estructura dels pilars per millorar-ne l'aïllament tèrmic i tenir també un suport més rígid. Com aquests forats són bastant grans i la malla es movia molt, vam acabar posant perpendicularment cargols mig sortits que ens apretessin el canyís. Aquests també ens ajudaran a millorar l'adherència de la palla i l'arrebossat al canyís. 
 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada