BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dimarts, 9 de juliol de 2013

Enrajolant el lavabo i fent el trencaigües de la finestra

Preparant el trencaclosques amb l'ajuda de ma mare ;)

preparant la mescla
Aquesta setmana vam estar enrajolant el lavabo amb restes de rajoles que teníem de les diferents obres que s'havien anat fent a casa. Teníem una màquina per tallar rajoles però la majoria de rajoles que teníem no hi cabien de manera que va haver de fer primer de tot un trencaclosques per veure quines rajoles podíem posar al lavabo sense haver de tallar-les i que la composició ens agradés. Després de vàries intentones finalment vam trobar una combinació que ens encaixava i vam col:locar-la. Aquesta és la única part de la caseta que anirà enrajolada sobretot per temes de neteja i com serà una zona on hi por haver aigua vam optar per fer servir ciment cola (que no és gaire ecològic) i vorada per fer els rejuntats.

Per posar un paviment es necessita ciment cola, vorada, una llana dentada i creuetes per la junta. Es posa la massa al terra amb la llana dentada i es van posant les rajoles picant suaument perquè s'enganxin. Per ser la primera vegada que algun de nosaltres o fèiem la veritat es que ens va quedar prou bé i estem contents del resultat i sobretot d'haver poder donat ús al munt de rajoles que teníem emmagtzemades.
posant la vorada


tallant rajoles pel sòcol de la sala


Rematant la finestra: trencaigües:Posant malla de jute
col.locant la primera filada de rasilla
El trencaigües de la finestra l'hem fet amb restes de rasilla ceràmica que teníem i l'hem enganxat a la paret amb una morter d'argila i terra amb un 5% d'oli de girasol. vam fer les juntes amb les sobres de la vorada que teníem per assegurar una millor impermeablitat.


Primer vam posar malla de jute per absorbir els moviments a que es pugui veure sotmesa i després vam col.locar  les rasilles amb el morter d'argila. Vam fer dues rases a la paret per encastar dues peces que sobrevolessin pels laterals de la finestra. Li vam donar una mica de curvatura ja que no acabaven d'encaixar i per assegurar que l'aigua caigui cap al mig del trencaigües. La última filada de rasilla la vam posar en horitzontal i vam aprofitar la ranura que tenen a sota com a goteró. Un bon disseny de finestra en una casa de palla ha d'evitar l'entrada d'aigua per filtració i "salpique". Per això vola cap a l'exterior i els laterals. (s'ha de recordar que per si de cas vam posar una làmina impermeable a sobre de les bales en aquest punt ja que si el nostre trencaigües fallés no es mullarien les bales.)
Per fer-ho perfecte seria convenient que també protegíssim els laterals amb un recrescut però com en principi en aquesta finestra no hi toca gaire aigua (hi ha una arbre davant) de moment ens ho hem estalviat a veure com es comporta.


Hem fet un doble pendent cap a l'exterior i una certa "panxa" cap al centre per fer que l'aigüa tendeixi a còrrer cap a l'interior de l'ampit i no per les vores on podriem tenir problemes amb fltracions.


La lae fent les juntes amb vorada


1 comentari: