BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

dilluns, 19 de maig de 2014

Curs d’introducció a la construcció amb Terra. Artefakte i Casetadepalla 31-1 maig/juny, Barcelona


Curs d’introducció a la construcció amb Terra. Artefakte i Casetadepalla
DISSABTE 31-MAIG I DIUMENGE 1 DE JUNY, BARCELONA
per Arnau Bujons, arquitecte. (casetadepalla.blosgpot.com)

Dissabte i diumnege al matí. Local de Raons públiques, c/concòrdia 30, Poble sec, Barcelona
Dissabte tarda: Hort comunitari del clot. C/nació cantonada amb Ripollès, Camp de l'arpa, Barcelona..

Info i inscrpiccions: cursos@artefaktes.com

Sinopsis:

Després del curs d’introducció a la bioconstrucció i al disseny bioclimàtic, aprofundim amb un dels materials naturals més antics i fascinants per la construcció: LA TERRA.

El curs planteja una aproximació a la construcció amb terra, un material usat arreu tradicionalment i que actualment es troba menystingut, no gaire utilitzat i arraconat per l’ús del formigó armat i altres tècniques modernes. La terra argilosa és un material abundant, sa, ecològic, local, transpirable i que actua com a regulador de la temperatura (amb una gran inèrcia tèrmica) i com a regulador de la humitat ambiental. Una casa de terra és una casa càlida a l’hivern i fresca a l’estiu. És reutilitzable i ben executat i dissenyat és durable i presta a l’autoconstrucció i a l’empoderament. En aquest curs parlarem dels antecedents històrics d’aquesta tècnica, de la situació actual del material i de perspectives de futur.
Veurem les principals tècniques que existeixen, els principals conceptes que hem de tenir en compte en dissenyar i construir una casa de terra i parlarem d’autoconstrucció i legalitat per aclarir dubtes i conceptes sobre aquest tipus de construccions.

El curs combinarà la teoria amb la pràctica aprenent directament alguns dels conceptes que s’exposen:
Tocarem el material i aprendrem a fer proves per determinar aproximadament la composició del nostre terreny i veure com afecten la proporció d’argila, i d’arena en la mescla. Així mateix parlarem dels diferents sistemes constructius i de com la composició del nostre terreny o l’argila que puguem aconseguir en certa manera hauria de determinar el sistema constructiu elegit per cada lloc.
També farem morters amb additius i si tenim temps veurem com es comporten a l’abrasió, a l’aigua, etc... Així mateix s’intentarà fer unes pintures naturals a base d’argila aptes per pintar casa nostra.

L’objectiu del curs és donar tota la informació necessària per saber distingir els diferents sistemes de construcció amb terra i les seves regles principals, saber les propietats del material , com i on utilitzar-lo i aprendre com processar-lo i-o modificar-lo per a utilitzar-lo en cada cas.
La construcció amb terra és un tema amplíssim (existeixen màsters i formacions universitàries molt extenses) que aquest curs per durada no pota abarcar. En tot cas es farà una introducció a cada part per poder entendre i començar  a experimentar amb aquest material amb criteri. Així mateix es facilitarà als assistents documentació relacionada amb el curs així com enllaços per seguir aprenent en aquest camp.
.

A qui va dirigit?
A qualsevol persona interessada i amb curiositat en la bioconstrucció i la construcció en terra. Tant siguin arquitectes, aparelladors o tècnics que vulguin aproximar-se a aquest material o gent que no provingui de formacions universitàries o de formacions tècniques. No són necessaris coneixements previs, encara que el Modul 1 d’introducció a la bioconstrucció i al disseny bioclimàtic té molts coneixements complementaris que en aquest curs no es desenvoluparan.

Continguts:

DISSABTE MATÍ 10.30 -14.00

Sessió teòrico-pràctica:

1. La terra com a material de construcció. Història i antecedents.
2. Perquè construir amb terra? Desmuntant Prejudicis
3. Reconeixement de terrenys, proves i formulacions. Composició del sòl. (pràctica)
4. Principis bàsics de disseny per la construcció amb terra i Patologies
5. Principals sistemes constructius amb terra. Tipus i característiques principals
            Toves o adobe
            Cob
            Tapial
            Btc
            Superadobe
            Quincha,...

DISSABTE tarda 16.30 -19:00 PRÀCTICA:

Elaboració d’adobes i construcció amb cob
Elaboració de mini-tàpia
Proves d’arrebossats

DIUMENGE MATÍ 10.30 -14.00

Sessió teòrico-pràctica:

6. Conceptes d’aïllament tèrmic, inèrcia tèrmica i transmissió de vapors.
7.Introducció als morters d’argila, i additius. Arrebossats interiors, exteriors i pintures naturals. Capes i adherència. Beneficis per una casa sana.

Elaboració de pintures naturals de colors amb argila. Elaboració de pasta d’almidó o “engrudo” Pràctica i aplicació

Debat, legalitat i autoconstrucció.


Bibliografia:

-VAN LENGHEN, Johan, (1989) Manual del arquitecto descalzo. Mexico: editorial Concepto S.A.

-MINKE, Gernot (2010) Manual de construcción en tierra. La tierra como material de construcción en la arquitectura actual. Olba, teruel: Ecohabitar

-MINKE, Gernot (2014) Revoques de barro. Mezclas, aplicaciones y tratamientos. Icària i Bioarquitectura mediterrània, Barcelona

-MINKE, Gernot (2001) Manual de construcción para viviendas antisísmicas en tierra. Universidad de Kasel, Alemanya.

-SALAZAR Jhony (2005), Manual de construcción natural construyendo con Cob. (recopilació d’informació, disponible en descàrrega web ecohabitar)

-MORALES Roberto, TORRES Rafael, RENGIFO Luis, IRALA Carlos. (1993) Manual para la construcción de viviendas de adobe. Lima, Perú

Superadobe:

- HUNTER Kaki, KIFFMEYER, Donald (2004), Earthbag Buiding, New Society Publishers, Canada.

- KHALILI Nader, OUTRAM Iliona (2011) , Emergency Sandbag Shelter and Eco-Village: Manual-How to Build Your Own with Superadobe/Earthbag . Cal earth press, California.

-CIUDAD Miguel (2011), Manual del superadobe. Autoeditat. Descàrrega: http://www.mediafire.com/view/22a42n6oaue67t9/MANUAL+DE+SUPER_ADOBE.pdf

Recursos audiovisuals relacionats:

MARANGONI, Gustavo (2007), El barro, las manos, la casa.   http://vimeo.com/41616082


Webs i altres llocs d’interés:


http://www.ecoarquitectura.info/
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada