BIOCONSTRUCCIÓ, #casesdepalla #casasdepaja#arquitecte

diumenge, 14 de juny de 2020

Obres construïdes: Casa de fusta a Torrefeta Casa DA

El desembre del 2019 es lliurava el certificat final d'obra i habitabilitat de l'habitage bioclimàtic d'entramat lleuger de fusta a Torrefeta, o casa DA, on des d'aleshores ja hi viuen i de moment les sensacions són molt bones, tenint fins i tot "calor" a l'hivern quan surt el sol i amb una despesa energètica mínima.

Moltes gràcies per confiar amb Casetadepalla com a arquitecte i a tot l'equip que ho ha fet possible. • Fitxa:

Superficie construïda: 150 m2
Súperficie útil: Aparacament 35 m2, habitatge 89,9 m2 (+ terrasses exteriors) i sala tècnica
Qualificació energètica A
Arquitecte projecte i DO: Anau Bujons
Aparellador DO: Xavier Marco

Constructora: Coeco scp. Albert Puy, coordinador, i Xavi Clua mestre d'obra principal
Instal·lacións: Sellés
Fusteries interiors i exteriors:  Fusteria Vives- i joaquín (fusta)
"Tadelakt" bany: Terram
Moviment de terres i mur d'escullera. (Bernaus-Cervera)


Pricipals característiques:
 • Habitatge bioclimàtic de planta baixa fet amb bona part de materials naturals que maximitza l'insolació d'hivern i minimitza a l'estiu amb voladiu fixe a sud i ventilacions creuades amb vistes a la Segarra.
 • Parcel·la entre mitgeres resolta amb mitgeres de termoargila (procèdencia Balaguer) i murs estructurals amb entremat lleuger de fusta reblerts d'aillament de cel·lulosa. 
 • Habitatge accessible a un sol nivell amb 2 places d'aparcament
 • Iluminació i ventilació natural de totes les estances. 
 • Forjat planta baixa unidireccional ventilat amb formigó i revoltons ceràmics (queda sota el terreny en parts per això el formigó)
 • Coberta amb estructura de fusta i acabat amb teula. (Coberta ventilada)
 • Minimització de ponts tèrmics en tot l'envolvent.

                    17cm aillament en murs
                    22cm aillament en coberta
                    Terra radiant  (inèrcia) + 7 cm aillament exterior/inferior

 • Acabat exterior amb morter de calç aèrea artesanal (Gordillos)
 • Arrebossat d'argila (formulat a l'obra) en habitació principal i acabat de tadelakt en bany.
 • Pintures naturals de calç lliures de cov
 • Aillaments acústics amb fibra de fusta
 • Terra radiant i Acs per caldera de biomassa (reaprofitada dels propietaris)
 • Recuperació d'aigües pluvials i dipòsit per a usos en banys i jardí. (6000L)
 • Sala tècnica sota forjat aprofitant el desnivell natural del terreny.
 • Adaptació al terreny i mur de contenció per gravetat amb mur d'escullera amb pedra local de grans dimensions
 • S'ha tingut en compte una prospecció geobiològica del terreny a càrrec d'en Maki i l'Arnau Bujons per a la determinació de les línies Curry i Harttman i s'ha utilitzat com a eina de projecte i distribucions. S'ha limitat el pas de cablejat elèctric darrera la zones de descans.

**Aquest projecte té un projecte veí/germà fet per Casetadepalla simulatàniament, ja que de la parcel·la incial es va fer una divisió i es van construir dos habitatges independents i personalitzats per dues generacions d'una mateixa família. Sent el resultat la casa DA i la casa AR ambdós habitatges bioclimàtics amb materials ntaurals.

Algunes imatges de l'obra "acabada": (queda pendent fer fotos amb tot endreçat)

-------------------------
Imatges 2 deMaig 2020-  La protecció bioclimàtica de la coberta ja protegeix de la insolació ( a la dreta fotografia a les 12h solars)
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada